Optické klamy

Optické klamy

Blikajúca špirála
Myslíte si že sa približujú?
Zadívaj se na jednu zo žltých guliek a dve zmiznú.
Čo vidíš? Dvoch starcov?
Hýbu sa?